» გვერდი 16
PES 18 Smoke patch (Winter Transfers) OPTION FILE


ეს არის პეს 18 ის სმოუქ პატჩის ზამთრსი ტრანსფერების განახლება წინა საწიროებს წინა ვერსიებს რომლებისაც ნახავთ სრულ აღწერაში.